Právě realizujeme
 

PP STROJMETAL - parkovací dům

ITALINOX Jažlovice - nová skladová hala Jažlovice

VZLÚ Letňany - realizace protipožárních opatření pro ATP DYNO

Herink - inženýrské sítě Herink - Centrum obce

VZLÚ Letňany - stavební úpravy a vestavba čisté místnosti 

PP STROJMETAL - přestřešení manipulační plochy

VZLÚ Letňany - vestavba čisté místnosti