Produkty a služby

 

Univerzální stavební, a.s. je akciovou společností, která se zabývá komplexními dodávkami staveb, rekonstrukcemi, přestavbami a modernizacemi v souladu s živnostenským oprávněním a oprávněními k podnikání dle zvláštních předpisů v oboru stavebnictví. Univerzální stavební, a.s. provádí stavby průmyslové, občanské, bytové, inženýrské, dopravní a účelové. Dodává, provádí a garantuje i velké zakázky na klíč.

Univerzální stavební, a.s. instaluje a provádí servis plynových  kotlů, solárních panelů a tepelných čerpadel značky Vaillant.

Univerzální stavební, a.s. má oprávnění provádět protipožární ochranu stavebních konstrukcí materiály společnosti Promat.